Zakres usług  świadczonych przez TAX PRESTIGE Sp. z o.o.:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych według polskich standardów   rachunkowości.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych według międzynarodowych standardów rachunkowości oraz międzynarodowych standardów    sprawozdawczości finansowej.
 • Obsługa kadrowo – płacowa.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotów z kapitałem zagranicznym.
 • Reprezentacja w postępowaniach podatkowych i kontrolnych przed Urzędem Skarbowym oraz przed sądami administracyjnymi.
 • Skuteczne występowanie o zwrot VAT. 
 • Zakładanie i rejestracja Spółek w KRS.
 • Przeprowadzanie zmian W KRS.
 • Doradztwo podatkowe.
 • Przygotowanie struktur prowadzenia działalności gospodarczej optymalnych podatkowo.
 • Występowanie do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
 • Doradztwo prawne.
 •  Raportowanie.
 • Audyt księgowości.
 • Audyt podatkowy.
 •  Analiza sytuacji finansowej i majątkowej jednostki.
 • Pomoc przy wyborze biegłego rewidenta.