Zespół

Luiza Boczek – prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z ponad 13 - letnim doświadczeniem zawodowym. Na listę doradców podatkowych (nr wpisu 09838) została wpisana w styczniu 2003 r. Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 1999 - 2004 pracowała w „Marciniuk i Wspólnicy” Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego, gdzie zajmowała się prawno-podatkową obsługą podmiotów zagranicznych. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach o tematyce podatkowej. Luiza Boczek specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, cenach transferowych, VAT. Luiza Boczek zajmuje się przygotowywaniem opinii prawno - podatkowych, analizą umów z punktu widzenia ryzyk podatkowych, przygotowywaniem dokumentacji w zakresie cen transferowych, występuje do Ministerstwa Finansów o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, reprezentuje podatników w sporach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, przeprowadza audyty podatkowe. Jest autorką wielu publikacji. Jej artykuły o tematyce podatkowej ukazują się w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Prawie Przedsiębiorcy, Poradniku Gazety Prawnej.

   

Joanna Skrzypek - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Politechniki Radomskiej. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe na wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim o kierunku Prawo Podatkowe.  Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grupą samodzielnych księgowych jako Główna Księgowa oraz ponad 10 – letnie doświadczenie w outsourcingu usług księgowych. Odpowiada za prace związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem deklaracji podatkowych, sporządzeniem bilansów oraz za wykonywanie procesów raportowania do Zarządu. Joanna Skrzypek posiada doświadczenie w obsłudze osób prawnych o profilach działalności: usługi, produkcja, handel. Wykonuje proces wdrażania tj. sporządza politykę rachunkowości, plan kont oraz opracowuje typy i rodzaje dokumentów oraz ich obieg w istniejącej organizacji. Joanna Skrzypek posiada certyfikat księgowy nr 3609/2003.

 

Monika Farganusspecjalista do spraw kadrowo-płacowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa pracy. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie wynagrodzeń pracowniczych i spraw związanych ze stosunkiem pracy. Wiedzę na temat prawa pracy  poszerzała na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.  W Tax Prestige Sp. z o.o. zajmuje się  sprawami kadrowo-płacowymi, a w szczególności naliczeniami wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych, sprawami ZUS. Udziela również  porad w tym zakresie.