Publikacje

Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż leków refundowanych Rzeczpospolita nr 166 (9286) z 18.07.2012 r.
Hiszpański podatek od sprzedaży udziałów polskiej spółki kapitałowej Rzeczpospolita nr 145 (8961) z 24.06.2011 r.
Sprzedaż mieszkania opodatkowana jest w kraju jego położenia Rzeczpospolita nr 15 (8831) z 20.01.2011 r.
Fuzje, podziały i przekształcenia spółek Poradnik Gazety Prawnej nr 13 (539) z 01-07.04.2008 r.
Jak się rozliczać po przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o.o. Rzeczpospolita nr 50 (7951) z 28.02.2008 r.
Wspólnicy spółek komandytowo-akcyjnych mogą wybrać podatek liniowy Rzeczpospolita nr 17 (7918) z 21.01.2008 r.
Likwidowana spółka z o.o. Rzeczpospolita z nr 253 (7850) z 29.10.2007 r.
Poczęstunek ufundowany przez firmę farmaceutyczną nie zawsze jest reprezentacją Rzeczpospolita nr 990229 (7826) z 01.10.2007 r.
Jak obliczyć podatek od obligacji otrzymanych w drodze spadku Rzeczpospolita nr 198 (7795) z 25-26.08.2007 r.
Uproszczona forma wpłacania zaliczek Prawo Przedsiębiorcy nr 3/2006 z 17-23.01.2006 r.
Uprawnienie do wyboru opodatkowania stawką liniową Prawo Przedsiębiorcy nr 1/2006 z 03-09.01.2006 r.
Księga przychodów i rozchodów w praktyce Poradnik Gazety Prawnej nr 42/2005 z 15-21.11.2005 r.
Ewidencjonowanie kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Prawo Przedsiębiorcy nr 42/2005 z 17-23.10.2005 r.
Ewidencjonowanie przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Prawo Przedsiębiorcy nr 41/2005 z 10-16.10.2005 r.
Partnerstwo publiczno-prywatne - nowe regulacje w ustawie o p.d.o.f. Prawo Przedsiębiorcy nr 40/2005 z 09-10.10.2005 r.
Ulga dla zatrudniających bezrobotnego w gospodarstwie domowym Prawo Przedsiębiorcy nr 38/2005 z 19-25.09.2005r.
Zmiana składu osobowego spółki jawnej działającej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Prawo Przedsiębiorcy nr 31/2005 z 01.08.2005 r.
Śmierć przedsiębiorcy - skutki w zakresie p.d.o.f. Prawo Przedsiębiorcy nr 27/2005 z 04-10.07.2005 r.
Sprzedaż majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej Prawo Przedsiębiorcy nr 23/2005 z 06-12.06.2005 r.
Cudzoziemiec otwiera firmę Rzeczpospolita nr 391286 (6969)2004 z 07.12.2004 r.
VAT w praktyce Poradnik Gazety Prawnej nr 33/2004 z 7-13.09.2004 r.
Nowe obowiązki podatnika VAT - cz. II Poradnik Gazety Prawnej nr 17/2004 z 04-10.05.2004 r. (współ. aut)
Jak rozliczać nowy podatek od towarów i usług - cz. I Poradnik Gazety Prawnej nr 16/2004 z 27.04-03.05.2004 r.
Podatek od wynagrodzenia członka zarządu - Decyduje miejsce zamieszkania Rzeczpospolita nr 25572 (6755)2004 z 25.03.2004 r.
Zmiany w obowiązkach płatnika - Cudzoziemiec w zarządzie Rzeczpospolita nr 23718 (6701)2004 z 22.01.2004 r.
Pracownicza dokumentacja podatkowa w firmie Poradnik Gazety Prawnej nr 43/2003 z 18-24.11.2003 r. (współ. aut.)(2)
Podatkowe prawa i obowiązki płatnika Poradnik Gazety Prawnej nr 352003 z 23-29.09.2003 r.
Podarki reprezentacyjne dla cudzoziemca w PIT-8C - Informacja konieczna choć niepotrzebna Rzeczpospolita nr 171124 (6504)/2003 z 29.05.2003 r.
VAT od opakowań zwrotnych Gazeta Prawna nr 100 (403)2000 r. z 23-24.10.2000 r.